Amstelveenlijn (lijn 25) is klaar

Met het symbolisch overhalen van een lichtschakelaar en een lichtshow is zondagmiddag 13 december de vernieuwde Amstelveenlijn (lijn 25) in gebruik genomen, tezamen met de nieuwe 15G trams. De ombouw van de Amstelveenlijn is binnen tijd en binnen budget afgerond. VITAL, bestaande uit VolkerWessels-ondernemingen VolkerRail, KWS en Van Hattum en Blankevoort, is de hoofdaannemer van dit project.

De ombouw van de Amstelveenlijn omvatte de vernieuwing van de infrastructuur, de aanleg van drie ongelijkvloerse kruispunten en een opstelterrein in Amstelveen en het realiseren van vijftien nieuwe haltes; met als doel een betrouwbare, snelle, veilige en comfortabele tramverbinding. In iets minder dan twee jaar heeft hoofdaannemer VITAL de bouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Nu de lijn is geopend, betekent dit niet dat alle werkzaamheden van het project helemaal klaar zijn. Zo knapt VITAL in het nieuwe jaar nog de onderdoorgangen van een aantal haltes op. Ook worden nog wat andere restpunten opgelost, zoals het verplaatsen van de reisinformatieborden op de haltes. Deze krijgen een andere plek, zodat ze beter zichtbaar worden. Verder gaat de gemeente Amstelveen nog aan de slag met het herstellen van het groen en vinden er aanpassingen plaats bij de rotondes op de ongelijkvloerse kruisingen om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Ook gaat de gemeente Amstelveen kijken hoe de kwaliteit van alle tussenliggende fietspaden langs de Beneluxbaan kan worden verbeterd.

VolkerWessels>