Akkoord op hoofdlijnen in Eems-Dollardkwestie

16 augustus 2013 – Duitsland en Nederland hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over het beheer van het Eems-Dollardgebied. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken.
De landen hebben afgesproken wie bevoegd is vergunningen te verlenen voor activiteiten als het plaatsen van windmolens, het leggen van kabels en pijpleidingen en de winning van gas, olie, zand en grind. Ook zijn afspraken gemaakt over het beheer van de vaargeul en de begeleiding van het scheepvaartverkeer. Als ook de Duitse regering het groene licht geeft, gaan in het najaar onderhandelingen van start om het akkoord vast te leggen in een verdrag. De twee landen onderhandelen al sinds 1989 over de Eems-Dollardkwestie. Het geschil ging over een deel van de Noordzee waar nog geen grens is getrokken. Dat leidde tot onduidelijkheid tussen Nederland en Duitsland over de vraag wie waar bevoegd is. Sinds vorig jaar zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd, die nu tot dit resultaat hebben geleid. De gesprekken stonden aan Nederlandse kant onder leiding van Peter van Wulfften Palthe, ambassadeur in Wenen. Bij die gesprekken waren naast het ministerie van Buitenlandse Zaken met name de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken betrokken.

 

 

Bron: Rijksoverheid