Akkoord nieuw ontwerp verbreding A9 Amstelveen

 

23 september 2013 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), de regionale overheden en het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw ontwerp voor de verbreding van de A9 in Amstelveen. De weg wordt over een lengte van circa 1300 meter verdiept aangelegd. Ter hoogte van het Oude Dorp in Amstelveen komt er een overkapping.

De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er bij Amstelveen een tunnel zou komen, waaraan Amstelveen € 100 miljoen zou bijdragen. Nadat de gemeente aangaf dat de geplande gebiedsontwikkeling van de A9-zone het benodigde bedrag niet zou gaan opleveren, is opnieuw naar de plannen gekeken.

Met het project A1, A6, A9 (weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere) willen het ministerie en de betrokken regionale overheden zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in een economisch belangrijke regio en tegelijkertijd de leefbaarheid verbeteren. De verdiepte ligging en de ruimtelijke inpassing van de A9 bij Amstelveen zorgen voor een verbetering ten opzichte van de huidige situatie en voor een afname van de geluidsbelasting in de omgeving.

Met de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere is in totaal € 4,1 miljard gemoeid. De bijdrage van de gemeente Amstelveen aan de verbreding van de A9 bij Amstelveen is € 40 miljoen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2019.

Bron: Rijkswaterstaat>