Afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat

 

Met een werkbezoek Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan de Roggenplaat, op 3 februari 2020, is de uitgevoerde zandsuppletie officieel afgerond. Zij deed dit door een plaquette te onthullen en te overhandigen aan Anita Pijpelink, gedeputeerde provincie Zeeland en Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten.
De Roggenplaat is van groot belang voor de natuur in de Oosterschelde en de veiligheid van de dijken in de omgeving. Met het suppleren van 1,4 miljoen m3 zand is de Roggenplaat weer toegerust voor de toekomst en behoudt zij haar functie als wegrestaurant voor trekvogels en rustplaats voor zeehonden. De ontwikkeling van de Roggenplaat wordt de komende jaren nauwgezet gevolgd. De plaquette krijgt een plaats in de expositie in de Plompe Toren bij Burgh-Haamstede. Vanuit deze toren, in beheer bij Natuurmonumenten, is een goed uitzicht op de Roggenplaat.

De Roggenplaat heeft een zeer rijk bodemleven met kreeftjes, nonnetjes, wormen, schelp- en schaaldieren. Er wordt gemonitord op dit bodemleven en op mossels, vogels en zeehonden tijdens en na de uitvoering van de zandsuppletie. Bij het storten van een laag nieuw zand sterft een groot deel van het bodemleven af, daarom zijn vooral minder rijke delen van de zandplaat opgehoogd. Om versneld herstel hier te stimuleren, zijn er proefvakken opgehoogd met een laagje bestaand voedselrijk zand van de Roggenplaat. Op een aantal locaties zijn in totaal 16,4 ton kokkels uitgestort. De methode bleek succesvol. Zo’n 95 tot 98 procent van de kokkels groef zich vrijwel gelijk in in het nieuwe zand en daardoor blijft bodemleven continu aanwezig. Belangrijk voor vogels die nu hun buikjes rond moeten eten en een goede les voor mogelijke toekomstige zandsuppleties.

Het project is een samenwerking van verschillende landelijke en regionale partijen, die ook bijgedragen hebben in de financiering, te weten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, LNV, provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, 7 Oosterscheldegemeenten en burgers (via crowd funding). Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich in voor de suppletie van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. De suppletie van de Roggenplaat is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland.

Rijkswaterstaat>
https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/02/officiele-afronding-werkzaamheden-zandsuppletie-roggenplaat.aspx