ADVERTEREN

 

 

Civiele Techniek is een onafhankelijk tijdschrift voor de civieltechnisch ingenieur, die werkzaam is in de grond,- weg- en waterbouw en verkeerskunde. Civiele Techniek geeft vakgerichte informatie over innovaties, infrastructurele projecten, ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor het genoemde vakgebied.

Klik op de cover voor een bladerbare impressie.

Klik hier voor advertenties: thema’s, verschijningsschema en prijzen

Verspreiding

Civiele Techniek is het platform voor kennis- en informatie-uitwisseling voor de GWW-sector, en dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het bereik. Civiele Techniek wordt gelezen door civieltechnische ingenieurs, technisch managers en beslissers, werkzaam in de grond-, weg-, en waterbouw en verkeerstechniek (bij onder meer ingenieurs-, en adviesbureaus en bouwbedrijven), overheid (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen) en studenten.

Wat de papieren oplage betreft, meer dan een derde (36 procent) daarvan komt terecht bij overheidsinstellingen; daarnaast bereikt 20 procent advies- en ingenieursbureaus, 11 procent onderzoeks- en opleidingsinstituten. Van de overige lezers van Civiele Techniek werkt 16 procent in de uitvoerende bouw of in toeleverende bedrijven (4 procent). Iets meer dan 10 procent van de lezers van Civiele Techniek is student, een aantal dat de laatste jaren groeit.

Sinds medio 2012 verschijnt Civiele Techniek in digitale vorm op het intranet van Rijkswaterstaat, waarmee het het potentiële bereik zich uitstrekt tot alle Rijkswaterstaatmedewerkers.

Het beleid van Civiele Techniek is erop gericht om de komende jaren de digitale verspreiding, met name binnen de opdrachtgevende, infrastructurele bouw verder te vergroten.

Neem voor meer informatie over (digitale) verspreiding contact op met de uitgever:
p.schoonebeek@civieletechniek.net

Verschijningsfrequentie: 6x per jaar + waterbouwdagspecial

Reserveringen na de daarvoor gestelde termijn, mits gehonoreerd, alsmede materiaal ontvangen na de daarvoor gestelde termijn, worden belast met een toeslag van 15 % op de totale plaatsingskosten. Annuleringen na de daarvoor gestelde termijn worden doorberekend tegen 50 % van de totale plaatsingskosten. Termijn van annulering: tien weken voor verschijnen.

Thema’s 2023

Nr 1/2 Water, waterbouw en water in de openbare ruimte
Verschijnt 3 februari; aanlevering advertenties uiterlijk 15 januari
Extra verspreid op Aqua Vakbeurs

Nr 3 Innovatie en Arbeidsmarktspecial
Verschijnt 23 maart; aanlevering advertenties uiterlijk 4 maart
Extra verspreid onder laatstejaarsstudenten

Nr 4 (19-5): Assetmanagement – Renovatie & Onderhoud
Verschijnt 18 mei

Nr 5/6 (11-7): Duurzaam Bouwen & Klimaatadaptatie (met katern Duurzame materialen)
Verschijnt 13 juli

Nr 7 (20-9): Geotechniek & Ondergronds Bouwen
Verschijnt 20 september
Extra verspreid op de Geotechniekdag

Oktober: Extra uitgave: Waterbouwdagspecial
Verspreid op de Waterbouwdag

Nr 8 : Tunnels & Bruggen
Verschijnt 23 november


Adverteren op de website

Maandelijks vinden duizenden bezoekers de weg naar de website van Civiele Techniek, een aantal dat gestaag groeit.
Neem voor informatie over bezoekersaantallen en advertentiemogelijkheden op de website, al dan niet in combinatie met (digitale) uitgaven, contact op met de uitgever.

 

SJP Uitgevers
Kalkhaven 53
4201 BA Gorinchem
Postbus 861
4200 AW Gorinchem
telefoon: (0183) 66 08 08
e-mail: sjp@sjp-uitgevers.nl