Achteroever Wieringermeer wint Waterinnovatieprijs

 

18 november 2016 – De proeftuin Achteroever Wieringermeer heeft op 17 november 2016 de Waterinnovatieprijs gewonnen. De prijs in de categorie ‘Voldoende water’ werd uitgereikt tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort. De Unie van Waterschappen reikt deze prijs ieder jaar uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn op het gebied van waterveiligheid, waterbewustzijn en schoon en voldoende water.
Volgens het juryrapport is het project Achteroever Wieringermeer ‘een duurzaam concept en interessant vanwege de intensieve publiek-private samenwerking en grote nationale en internationale betrokkenheid. Het is toekomstbestendig en getuigt van ondernemerschap.’

Verder was de jury te spreken over het combineren van al langer bestaande ideeën zoals zilte teelt, aquatische landbouw en voorraadberging, die bedrijfsmatig in de praktijk worden gebracht. ‘Het water wordt weer sturend, in plaats van dat de functie het water(peil) stuurt,’ aldus het rapport.

Nederland is rijk aan zoet water. Het IJsselmeer en Markermeer vormen samen de regenton van Nederland. Er liggen volop kansen om dit water veel beter te benutten. Met flexibel peilbeheer wordt water slimmer verdeeld in ruimte en tijd, zodat kostbaar zoet water bij een (te) hoog waterpeil niet afgevoerd wordt naar zee. Het concept achteroevers speelt in op de mondiale vraagstukken door de opgaven op het gebied van water en voedsel te verbinden.

In de kop van Noord-Holland ligt de Wieringermeer. Deze proeftuin van twintig hectare ligt bij een boerderij aan de rand van het IJsselmeer. In de proeftuin experimenteren publieke en private partijen samen met nieuwe verdienmodellen. Onder andere door de kweek van Chinese wolhandkrab, diverse vissoorten en drijvende- en zilte teelten. Het doel is nieuwe producten verder te ontwikkelen en kennis en inzichten te vergaren rondom duurzame watergestuurde en gecombineerde productieprocessen. De resultaten en inzichten worden ingezet voor verdere ontwikkeling van het concept achteroevers in binnen- en buitenland.

De proeftuin Achteroever Wieringermeer is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Meromar Seafoods B.V., Sportvisserij Nederland, Deltares, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Zilt Proefbedrijf, Stichting AKWA, Stichting Duurzame Ontwikkeling, Proeftuin Zwaagdijk, Hiemstra B.V., De Ruimte Advies, gemeente Hollands Kroon, FishFlow Innovations en Van Hall Larenstein.

Bron: Deltares>