Aanleg eerste eilanden Marker Wadden gereed

Illustratie: Rijkswaterstaat

Tien jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden is de aanleg van de eerste vijf natuureilanden in het Markermeer gereed. Hiermee is een droom van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werkelijkheid geworden. Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa waarbij met slib, klei en zand eilanden zijn aangelegd, een wereldprimeur.

In het hart van Nederland is volgens Rijkswaterstaat een schitterend nieuw landschap ontstaan met slikken, kwelders, duinen en rietmoeras. Onderzoek toont aan dat op en rond de eilanden de voedselketen op gang is gekomen, de waterkwaliteit verbetert en de biodiversiteit snel groeit.
De sleutel tot het natuursucces in Marker Wadden is de aanleg van nieuwe natuuroevers en ondieptes. De natuurlijke oevers zorgen voor helderder water en maken het mogelijk dat slib kan bezinken. Marker Wadden heeft aantoonbare positieve effecten op de ontwikkeling van voedingsstoffen in het water. Er ontwikkelen zich algen, onderwaterdiertjes, schelpdieren, insecten en planten en de basis van het voedselweb wordt hersteld. Vogels en vissen komen massaal af op de nieuwe voedselrijke archipel.

De natuur in het Markermeer kwam in de knel doordat een ‘slibdeken’ het bodemleven verstikte en natuurlijke leefgebieden voor planten en dieren ontbraken. Natuurherstel is daarom nodig. Marker Wadden draagt bij aan het keren van deze trend en laat zien dat natuurherstel werkt, maar werken aan verder natuurherstel blijft nodig. De ontwikkelingen van de natuur en het bouwen met slib wordt tot zeker 2023 via een uitgebreid Kennis- en Innovatieprogramma onderzocht.
De innovatieve aanleg van de eilanden met slib, klei en zand wekt wereldwijde interesse. Voor directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom is de realisatie ook bijzonder: ‘Rijkswaterstaat werkt al zijn hele bestaan aan waterkwaliteit, natuur en milieu. Onze ruim 200 jaar ervaring met dit type projecten bewijst zich ook hier weer. Echt heel mooi dat onze expertise en ervaring zich uitbetaald in een enorme natuurverbetering. Ik ben er dan ook erg trots op.’

De aanleg van Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd door Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten.

Meer bij RWS>