Aankondiging marktconsultatie beheer, actualisatie en vernieuwing strategische verkeer – en vervoermodellen

Het is belangrijk dat verkeer- en vervoermodellen ook in de toekomst kunnen worden gebruikt voor het genereren van de informatie (Foto: Rijkswaterstaat)

5 februari 2024 – Verkeer- en vervoermodellen staan aan de basis van veel beleidsanalyses, verkeerskundige verkenningen en planuitwerkingen voor projecten op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en spoor in Nederland. Rijkswaterstaat gaat nu op dit vlak een marktconsultatie uitvoeren met als doel marktpartijen te informeren over het concept werkprogramma van 2024 en 2025, hierover een eerste gedachtewisseling met elkaar te hebben en eventuele suggesties van marktpartijen met betrekking tot de inhoud van het werkprogramma en de wijze van samenwerken met elkaar op te halen.

Rijkswaterstaat zegt samenwerking met de markt zeer belangrijk te vinden, om daarmee de benodigde resultaten te kunnen behalen binnen randvoorwaarden voor de beschikbare middelen, kwaliteit en beheersing van risico’s.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst is een marktconsultatiedocument opgesteld met meer informatie over de doelen van de marktconsultatie, de contouren van het werkprogramma en de aanpak van de consultatie en het proces dat Rijkswaterstaat hier voor ogen heeft. Het document is een uitnodiging voor marktpartijen en kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn om te participeren in deze marktconsultatie.

Datum en tijd van de marktconsultatie is vastgesteld op 18 maart 2024 in vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.

Volgens Rijkswaterstaat is het belangrijk dat verkeer en vervoermodellen ook in de toekomst kunnen worden gebruikt voor het genereren van de informatie die nodig is voor beleid en uitvoering. Om dit te borgen wordt jaarlijks in beeld gebracht welke informatiebehoefte beleid en uitvoering hebben en wat dat betekent voor de modellen.

Meer bij Rijkswaterstaat>