Aankomst deuren en bruggen van project Nieuwe Sluis Terneuzen in Zeeland

Na een reis van ruim twee maanden zijn met transportschip Zhen Hua 34 op 29 mei deuren en bruggen van project Nieuwe Sluis Terneuzen in Zeeland aangekomen in de haven van Vlissingen-Oost. Het gaat om twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen van de sluisdeuren. Het schip wordt gelost in de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost. Hiervoor moet het schip draaien en achterstevoren de haven invaren om aan de kade te kunnen aanmeren. De deuren en bruggen zijn nog niet nodig bij de bouwplaats van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Ze gaan daarom eerst in opslag in de Autrichehaven in Westdorpe. Hier worden nog de laatste inspecties en werkzaamheden uitgevoerd. Op een later moment worden de vier sluisdeuren in de deurkassen van de Nieuwe Sluis ingevaren. De plaatsing van de bruggen volgt daarna. In Vlissingen worden de deuren en bruggen afzonderlijk op een ponton geladen om vervolgens met duw- en sleepboten naar Westdorpe te vertrekken. Er zijn zes afzonderlijke transporten nodig om alles te vervoeren. Daarbij passeren ze de Westsluis van het sluizencomplex in Terneuzen. De aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is sinds eind 2017 in volle gang. Na de realisatie is de Nieuwe Sluis één van de grootste sluizen ter wereld. De Nieuwe Sluis is qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama. Het sluizencomplex bij Terneuzen is dé toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent in het havengebied van North Sea Port en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis moet zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor zowel binnenvaart- als zeeschepen.

Foto: Rijkswaterstaat

Maar bij RWS>