Nieuwe aanbestedingswet op 1 april 2013 van kracht

2 april 2013 – Ondernemers krijgen meer kans om overheidsopdrachten binnen te slepen. Dat is het gevolg van de Aanbestedingswet, die op 1 april 2013 in werking treedt. Vooral kleinere bedrijven hebben veel last van onduidelijke regels en onredelijke eisen bij aanbestedingen.
De Aanbestedingswet past volgens de overheid de Europese regels zo goed mogelijk toe op de Nederlandse situatie. De maatregelen uit de wet moeten leiden tot:  meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een overheidsopdracht; minder administratieve lasten; meer lijn in aanbestedingsprocedures; betere naleving van de regels; betere besteding van belastinggeld, een eenvoudiger afhandeling van klachten.
De wet moet vooral zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en het midden- en kleinbedrijf betere kansen bieden op overheidsopdrachten. (Bron: Rijksoverheid)

Meer op www.rijksoverheid.nl>