Aanbesteding renovatie Spooldersluis

14 maart 2023 – Rijkswaterstaat heeft de aanbesteding voor de renovatie van het Spooldersluiscomplex in Zwolle gepubliceerd op de website van TenderNed. In de opdracht zegt Rijkswaterstaat de nadruk te leggen op duurzaamheid, innovatie en hinderbeperking voor de omgeving.
Het hele complex – de Spooldersluis, het bijbehorende bediengebouw en de Spoolderbrug voor het wegverkeer – krijgt een grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat vervangt de aandrijving en bewegingswerken voor het openen en sluiten van de sluisdeuren en de ophaalbrug. Ook de elektrische installaties, kabels, verlichting en seinen worden vervangen. Daarnaast wordt het betonwerk herstelt en de stalen delen van de sluisdeuren en de brug voorzien van een nieuwe laag verf.

De renovatie van het Spooldersluiscomplex is onderdeel van het programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Foto: Rijkswaterstaat

Veel meer bij Rijkswaterstaat>