Aanbesteding nieuwe grote zeesluis IJmuiden

17 april 2014 – Rijkswaterstaat is begonnen met de aanbesteding van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. De nieuwe zeesluis maakt onderdeel uit van het zogenoemde DBFM-programma Sluizen. De aanbestedingsprocedure moet resulteren in een publiek-private samenwerking met de markt via een Designs-Build-Finance-Maintenance-contract. Daarbij wordt een aannemersconsortium verantwoordelijk voor het ontwerp, aanleg, financiering en 26 jaar onderhoud van de nieuwe zeesluis. De huidige Noordersluis (1929) is na bijna honderd jaar aan vervanging toe. Om ruimte te bieden aan de schaalvergroting van bulk, vracht- en cruiseschepen, wordt de nieuwe sluis groter en eerder aangelegd.  Naast de scheepvaartfunctie van de sluis dient deze als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.
Volgens het voorkeursbesluit uit 2012 wordt de zeesluis 500 meter lang, minimaal 65 meter breed en 18 meter diep. De aanleg zal eind 2015 starten en moet in 2019 gereed zijn. De totale kosten worden begroot op € 848 miljoen.

Meer op de website van Rijkswaterstaat>