Aanbesteding knooppunt De Nieuwe Meer gestart

Foto: Rijkswaterstaat

De aanbesteding voor de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer, inclusief de Schinkelbruggen, is officieel gestart. Dit project moet de doorstroming op de snelweg A10 Zuid verbeteren en is onderdeel van het programma Zuidasdok.
Knooppunt De Nieuwe Meer, dat de snelweg A10 Zuid verbindt met de A10 West en de snelweg A4, kent nu veel ‘wevend verkeer’ (auto’s die in- en uitvoegen om van baan te veranderen). Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid en het maakt de wegen extra gevoelig voor filevorming. Om dit aan te pakken reconstrueert Zuidasdok dit knooppunt in de komende jaren.
Om de doorstroming te verbeteren, wordt het doorgaand verkeer gescheiden van het bestemmingsverkeer. Voor het doorgaand verkeer komen er vier rijstroken en voor het bestemmingsverkeer (de op- en afrit S108) twee rijstroken. Die verbreding en ontvlechting brengen veel werk met zich mee: aanleg van nieuwe verbindingsbogen, (om)bouw van veertien viaducten en aanleg van een aantal nieuwe beweegbare bruggen over de Schinkel.
Onderdeel van de reconstructie van het knooppunt is de oprit naar de A10 Zuid vanaf de Amstelveenseweg, de S108. Deze ligt nu aan de oostkant van de Amstelveenseweg. De aanbesteding omvat onder meer de ‘omklap’ van die oprit naar de westkant van de Amstelveenseweg, langs het nu in aanbouw zijnde Tripolis-Park.

Belangrijk onderdeel van het aan te besteden werk is de plek waar de A10 Zuid de Schinkel passeert. Op deze plek staan nu twee bedientorens en liggen vijf bruggen voor de trein, metro en het wegverkeer. Voor de verbreding van de snelweg en de splitsing in rijstroken voor doorgaand en bestemmingsverkeer komen hier twee bruggen bij, wordt een brug vervangen en een brug gerenoveerd. De bedientorens voor de sluis moeten plaatsmaken voor de nieuwe bruggen en alle technische installaties worden aangepast aan bediening op afstand.
Om het omvangrijke en complexe Zuidasdok beheersbaarder te maken is in 2020 besloten de uitvoering op te knippen in projecten. Dit betekent dat niet langer een aanneemcombinatie het totaal zal bouwen, maar dat verschillende aannemers delen van Zuidasdok gaan realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vernieuwing en uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de noordelijke tunnel, de zuidelijke autotunnel of, in dit geval, de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer.

Om het project reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer goed te doorgronden is in het aanbestedingsproces tijd gereserveerd voor een dialoogfase met geïnteresseerde aannemers. Definitieve gunning wordt verwacht rond de jaarwisseling van 2022/2023. De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer duurt ongeveer zeven jaar.

Meer bij Rijkswaterstaat>