A50 bij Uden wordt Solar Highway

12 oktober 2016 – Rijkswaterstaat ontwikkelt samen met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Solar Energy Application Center (SEAC) een innovatief geluidsscherm dat zowel verkeerslawaai tegenhoudt als energie produceert.

Het scherm bestaat uit zonnepanelen die aan 2 zijden zonne-energie kunnen opwekken en wordt gerealiseerd langs de A50 in Uden. De voorbereidingen zijn begonnen, de start van de bouw is gepland in 2018.
Solar Highways is volgens de betrokken partijen een vernieuwend en duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat en zijn projectpartners ECN, SEAC en de gemeente Uden. Het is een proefproject, mede mogelijk gemaakt door LIFE+ financiering van de Europese Unie. Een geluidsscherm waarin tweezijdige zonnepanelen, zogeheten bi-faciale zonnepanelen, op deze schaal zijn geïntegreerd is niet eerder ontwikkeld.

Het huidige geluidsscherm aan de oostzijde van de A50 in Uden biedt niet genoeg bescherming tegen lawaai van de A50 en wordt daarom aangepast. In de eerste plaats voor bescherming tegen geluidsoverlast. Omdat dit scherm in noord-zuidrichting staat is het een perfecte testlocatie voor Solar Highways. De tweezijdige zonnepanelen krijgen daardoor in de ochtend en avond langer en meer zonlicht dan zonnepanelen die alleen op het zuiden gericht staan. Het geluidsscherm wordt 400 m lang en 5 m hoog, waarvan de bovenste 4 m uit zonnepanelen bestaat.

Het doel binnen de pilot Solar Highways is onder meer de technische en economische haalbaarheid onderzoeken om tweezijdige zonnepanelen te integreren in geluidsschermen langs snelwegen, zodat we deze innovatie mogelijk ook op andere locaties kunnen toepassen. Door het prototype te realiseren langs de A50 bij Uden en de energieopbrengst en beheeraspecten tijdens een testperiode van 18 maanden te volgen, vergaren we belangrijke informatie om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken bij het realiseren van soortgelijke initiatieven.

De pilot Solar Highways maakt deel uit van het totaalpakket aan geluidwerende maatregelen die Rijkswaterstaat van plan is te treffen langs de A50 tussen Sint-Oedenrode en knooppunt Paalgraven. De planning is erop gericht dat de aanpassingen van begin 2018 tot begin 2019 worden uitgevoerd.

Rijkswaterstaat>