A4 Delft-SchiedamA4

Het kabinet besloot op 3 september 2009 dat het ontbrekende stuk snelweg A4 tussen Delft en Schiedam er komt. Daarmee lijkt een einde te komen aan een discussie die toen al 46 jaar duurde. Volgens de toenmalig minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is doortrekken van de A4 nodig om de Randstad bereikbaar te houden. Het gaat om een stuk weg van zeven kilometer waarover al sinds de jaren 1950 wordt gediscussieerd. In die discussie gaat het vooral over enerzijds de ontlasting van de steeds vaker verstopte A13 en anderzijds de teloorgang van het natuurgebied ten zuiden van Delft.

Volgens Verkeer en Waterstaat wordt de A4 Delft-Schiedam één van de best ingepaste wegen ooit. De weg krijgt van Delft naar Schiedam twee rijstroken met een ruimtelijke reservering voor een extra rijstrook. Van Schiedam naar Delft is de weg drie rijstroken breed. Het huidige zandlichaam, dat er sinds 1972 ligt, wordt afgegraven ten behoeve van een bijna volledig verdiepte ligging van de weg en een (land)tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. De weg wordt daarmee niet zichtbaar op het maaiveld en geluidsarm. Verder komen er een aquaduct, een recreatiebrug en een tramverbinding, terwijl er afspraken zijn gemaakt over de versterking van de natuur, waterhuishouding en recreatie in het gebied. Kosten: € 880 miljoen; meer dan de 655 miljoen euro die aanvankelijk was begroot. Deze meerkosten worden veroorzaakt door aanpassingen ten behoeve van de tunnelveiligheid. Begin september 2010 werd het definitieve plan voor het tracé Delft Schiedam vastgesteld.
De eerste auto’s zullen in 2015 over de nieuwe weg kunnen rijden.

Meer op de site van RWS>