Onderhoud stormvloedkering Ramspol gegund

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft het onderhoud van de stormvloedkering Ramspol in Kampen gegund aan Dynniq Nederland B.V. Dynniq wordt verantwoordelijk voor het in stand houden, monitoren van en informeren over het functioneren en presteren van de stormvloedkering en een aantal civiele werkzaamheden. Het contract gaat in per 1 januari 2021 en heeft een looptijd van drie jaar.
De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. De totale kering bestaat uit drie balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van tien meter hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat anders zo’n 135 km aan dijken moest worden opgehoogd. De kering is een stuk goedkoper én veiliger. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.
De stormvloedkering Ramspol is een van de zes stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermt zo het achterland.

Rijkswaterstaat>