Hoogwatergeul Veessen Wapenveld wint Nederlandse Bouwprijs 2019

Op maandag 4 februari werd de Hoogwatergeul Veessen Wapenveld bekroond tot het beste civiele kunstwerk. Daarmee is ons project de glansrijke winnaar van de Nederlandse Bouwprijs 2019.  ‘De Hoogwatergeul Veessen Wapenveld is een toonbeeld van landschappelijke schoonheid; een prachtig staaltje Hollandse Delta met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak. Hier komt alles samen’, zei de vakjury.

Tussen Veessen en Wapenveld is in het kader van Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul aangelegd. Het is binnen dit programma een van de grootste, meest effectieve projecten en wordt door de pers al getypeerd als een nieuw ‘Deltawerk’. In plaats van het water binnen de bestaande dijken te houden geeft de geul bij extreem hoogwater ruimte aan de IJssel. Door het openen van de geïntegreerde kleppen ontstaat er een by-pass voor de rivier wat zorgt voor een verlaging van de waterstand tot ver stroomopwaarts.
De Hoogwatergeul heeft een lengte van acht kilometer en wordt geflankeerd door nieuwe dijken. De 800 meter lange bruggen aan de noord- en zuidzijde vormen respectievelijk de inlaat en uitlaat voor het water. Daarnaast bieden ze bij hoogwater toegang tot de dorpen op de oeverwal. Door de opzet van de Hoogwatergeul kan bij een normaal en hoog waterpeil het huidige agrarisch gebruik van de gronden in de geul voortgezet worden. Bij een eens in de 100 jaar voorkomende stormvloed worden de kleppen van de inlaat opengezet waardoor de omringende bewoonde gebieden beschermd zijn.

Samenwerkende partijen
Hoogwatergeul Veessen Wapenveld kwam tot stand door samenwerking van: Van Hattum en Blankevoort, Volkerinfra, ZUS [Zones Urbaines Sensibles], Witteveen+Bos, Veenenbos en Bosch, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten, Boskalis

Over de Nederlandse Bouwprijs
De Nederlandse Bouwprijs heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw én het stimuleren van het veelzijdige bouwtalent in Nederland. De Nederlandse Bouwprijs is een initiatief van Stichting De Nederlandse Bouwprijs. De stichting reikt sinds 1991 één keer in de twee jaar De Nederlandse Bouwprijs uit.

VHB>

Meer over het project>