Rijk betaalt € 295 miljoen aan Rotterdamsebaan

12 juni 2013 – Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft een rijksbijdrage van 295 miljoen euro toegekend aan de Rotterdamsebaan, de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A13 en de Centrale Zone in Den Haag. Het totale projectbudget voor de aanleg van de weg is 565 miljoen euro, het resterende bedrag is afkomstig van de gemeente Den Haag en het stadsgewest Haaglanden.
De Rotterdamsebaan loopt vanaf knooppunt Ypenburg onder de Laan van Hoornwijck door naar de Vlietzone. Voor de Vliet gaat de weg met een boortunnel onder Voorburg-West door naar de Binckhorstlaan. Daar komt de weg ter hoogte van de Zonweg weer bovengronds en sluit aan op de Binckhorstlaan en vervolgens de Neherkade. De totale lengte van de tunnel is circa 2,1 kilometer. De tunnel bestaat uit twee tunnelbuizen, met twee rijstroken per rijrichting. Per dag zullen 35.000 tot 40.000 auto’s gebruik gaan maken van de nieuwe weg.

Bron: Ministerie van I&M