COMMITMENT CREËREN BIJ PROJECTEN

Herkennen en hanteren van valkuilen bij projectmanagement

Succesvolle afronding van projecten is in de praktijk zeker geen vanzelfsprekendheid. Integendeel: vanaf de start tot aan de oplevering zul je als projectleider of projectmanager tegen hindernissen en problemen aanlopen. Soms heeft dit te maken met onvoldoende kennis van de te gebruiken projectmanagementtechnieken. Vaker zijn problemen terug te voeren op relationele aspecten zoals informatie, communicatie en commitment. We staan vooral stil bij diverse valkuilen tijdens verschillende stadia van een project. Aansluitend bij eigen ervaringen van de deelnemers oefenen we met alternatieve aanpakken en oplossingen om deze valkuilen te herkennen en te hanteren. 

Commitment onderzoeken en verbeteren

Je leert analyseren in welke mate er binnen projecten commitment is op het  vlak van structuur, samenwerking, leiderschap en omgeving. Vervolgens oefen je – veelal in de rol van projectmanager – met het nemen van maatregelen die de commitment verbeteren en daarmee de kans op succes voor het project.

  • Projecten – waarom gaat het zo vaak fout?
  • Projectfasering – van uitdaging naar projectplan
  • Commitment onderzoeken door middel van krachtenveldanalyse
  • Programmamanagement
  • Communicatieplan
  • Risicoanalyse
  • Analyse van algemene – en door deelnemers ingebrachte casussen

​Bedoeld voor

Technische professionals en informatici (TU of HBO, ongeacht studierichting) die in industriële bedrijven, ingenieursbureaus, (semi-)overheid of kennisinstellingen vanuit een leidinggevende functie of als projectleider een team van (technische) medewerkers aansturen.

Meer op de website van PAO>