ZETTINGSVLOEIING

Tijdens deze cursus brengen we de theorie van zettingsvloeiingen in de praktijk. In de geotechniek begint het ontwerpen van een talud in zand, zoals een dijk, waterkering of zandwinput, bij het begrijpen en onderscheiden van de mogelijke bezwijkmechanismen.

Een kleine verandering in grondcondities kan grote gevolgen hebben voor de sterkte van de ondergrond. Hoe wordt bepaald wanneer zettingsvloeiingen wel of niet een risico vormen?

In deze cursus wordt de theorie van het grondonderzoek en de stabiliteitsanalyse toegepast in de praktijk van de geotechniek. Specifieke toepassingen komen aan bod, zoals het ontwerp bij aardbevingsbelastingen, het toetsen van een waterkering en het toepassen van mitigerende maatregelen.

Begrijpen van talud instabiliteiten

Tijdens deze cursus:

  • Krijg je inzicht in de grondmechanische achtergrond van verweking.
  • Zie je de overeenkomsten en verschillen met gerelateerde mechanismen tijdens aardbevingen of bressen.
  • Leer je hoe een stabiliteitsanalyse voor zettingsvloeiingen in een talud uitgevoerd kan worden.
  • Zie je hoe grondonderzoek gebruikt kan worden voor een optimalisatie van de stabiliteitsanalyse.
  • Krijg je inzicht in de complexe response van siltig zand en de invloed van consolidatie van de ondergrond.
  • Zie je welke rol verweking speelt tijdens de analyse van aardbevingen en het toetsen van waterkeringen.
  • Leer je welke mitigerende maatregelen toegepast kunnen worden.

Bedoeld voor

Projectleiders en projectmedewerkers werkzaam bij opdrachtgevers, opdrachtnemers van haveninfrastructuur, ingenieursbureaus, consultants en grote maritieme aannemers.

Meer op de website van PAO>