GESPREKSTECHNIEKEN VOOR TECHNISCH SPECIALISTEN

Effectieve communicatie voor Discipline Engineers

Veel technisch specialisten zijn uitermate betrokken bij de techniek: het bedenken en uitvoeren van technisch hoogwaardige oplossingen voor vragen en knelpunten. Maar dit is al lang geen geïsoleerd werk meer: samenwerking en communicatie met leidinggevenden en project engineers is essentieel voor positieve resultaten.

Juist deze communicatie verloopt niet altijd even gemakkelijk. Met name bij hectiek, onduidelijke of onvolledige informatie of onmogelijke opdrachten wordt het werken voor een technisch specialist erg lastig. Dit gaan we in deze cursus bespreken en er zo mee oefenen dat de technisch specialist niet alleen sterker wordt in zijn gesprekken met project engineers/ leidinggevende, maar ook gemakkelijker én met meer plezier zijn doelen kan bereiken. 

Afstemming van de cursus op de individuele deelnemer

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de cursus een intakeformulier. Dit intakeformulier wordt door hen ingevuld en ingestuurd. Zo kan de docent de cursus laten aansluiten bij vragen en leerdoelen van de deelnemers.
De groepsgrootte is maximaal 12 cursisten, zodat er voldoende ruimte is voor feedback op persoonlijke vragen en leerdoelen.

Bedoeld voor

Technische professionals en informatici (TU of HBO, ongeacht studierichting) die in industriële bedrijven, ingenieursbureaus, (semi-) overheid of kennisinstellingen als technisch specialist of discipline engineer antwoord geven op technische vragen of problemen van project engineers, leidinggevenden of klanten.

Meer op de website van PAO>