VERVORMINGSGEDRAG BIJ FUNDEREN OP STAAL

Bij funderingen op staal heeft het vervormingsgedrag van de ondergrond een bepalende invloed op de krachtswerking in de constructie. Daarom is het van groot belang dat de constructeur en geotechnisch specialist de interactie tussen grond en constructie in de vingers hebben en leren samenwerken om tot een optimaal ontwerp te komen.

In constructieve modellen wordt de vloer in combinatie met de grond onder de fundering op staal (de verticale bedding) vaak gemodelleerd als een verend ondersteunde ligger. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig de waarde voor deze bedding te bepalen omdat deze spanningsafhankelijk is.

Je krijgt in de cursus handvatten om spanningsafhankelijke beddingconstanten goed te bepalen. Daarnaast leer je over de effecten van de verticale bedding op de buigende momenten en de dwarskrachten in de constructie.

Economisch funderen met minder risico’s

Tijdens deze cursus:

  • Doe je kennis op van de CUR-handreiking ‘Vervormingsgedrag van funderingen op staal’;
  • Krijg je meer inzicht op de term ‘bedding’ en de werking onder een op staal gefundeerde constructie;
  • Leer je meer denken vanuit spanningen & rekken dan vanuit krachten & vervormingen;
  • Krijg je meer wederzijds begrip voor de relevante aspecten vanuit de andere discipline voor het ontwerp van een fundering op staal;
  • Leer je praktische formules en de voordelen van een meer geavanceerde benadering op basis van de eindige elementen methode;
  • Krijg je inzicht in de recente ontwikkelingen omtrent aardbevingen;
  • Krijg je inzicht in specifieke uitvoeringsgerelateerde risico’s.

 

Bedoeld voor

Geotechnici en constructeurs werkzaam bij ingenieursbureaus, consultants, aannemers, opdrachtnemers, opdrachtgevers, toezichthouders en (bouw)vergunningverlenende instanties.

Meer op de website van PAO>