DE NIEUWE AANPAK VAN WATERVEILIGHEID

Waterveiligheid is volop in ontwikkeling: in 2017 is de nieuwe normering van kracht gegaan die uitgaat van de risicobenadering voor overstromingen. In deze cursus krijg je een overzicht van de veranderingen in beleid en wetgeving en leer je de basisbeginselen om te rekenen aan deze risico’s.

Niet langer staat alleen de sterkte van de primaire kering centraal, maar de belangen achter de keringen worden ook in beschouwing genomen. Je leert om waterveiligheid niet langer te beschouwen vanuit een overbelastingskans maar vanuit een overstromingskans, waarbij ook de relatie met de toetsing van waterkeringen wordt gelegd.

Je leert daarnaast over meerlaagse veiligheid, de inpassing van multifunctionele waterkeringen, de belangrijke rol van sociale media bij rampen en de zogenaamde ‘Deltadijken’.

Waterveiligheid inzichtelijk gemaakt

Na het volgen van de cursus:

  • ben je op de hoogte van de nieuwe filosofie waterveiligheid;
  • heb je een overzicht van de beleidsmatige uitgangspunten op dit gebied;
  • ken je de berekeningswijze waarop overstromingsrisico’s worden bepaald;
  • weet je wat de meerwaarde is van meerlaagse veiligheid, crisismanagement, ruimtelijke ordening en verzekering.

Bedoeld voor

Medewerkers van rijksoverheden, provincies, gemeenten en waterschappen, adviseurs bij ingenieurs-, architecten- en adviesbureaus. Je bent nieuw in het vakgebied of wilt een korte opfriscursus over de volle breedte van het waterveiligheidsbeleid.

Voor specialistische, verdiepende cursussen over de nieuwe normering verwijzen wij je naar ons opleidingsprogramma Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid.

Meer op de website van PAO>