Wegzakkend Jakarta beschermen tegen overstromingen


17 januari 2013 – Een consortium onder leiding van Witteveen+Bos (hoofdaannemer) en Grontmij gaan een masterplan ontwikkelen voor de bescherming van Jakarta tegen grote overstromingen vanuit zee. Over twee jaar moet dit masterplan gereed zijn en oplossingen bieden voor de korte-,

middellange- en langetermijnproblematiek. Het consortium bestaat verder uit KuiperCompagnons, Deltares, Ecorys en Triple-A (onderaannemers).

Door het grootschalig onttrekken van grondwater zakt het noordelijk deel van Jakarta tot 17 centimeter per jaar. Dit deel van Jakarta ligt onder zeeniveau en grootschalige overstromingen vanuit zee en de rivieren komen periodiek voor. Door bodemdaling nemen deze overstromingen in de komende jaren toe en treffen een groter deel van de stad.

Nederland ondersteunt de bestendigheid van Jakarta tegen overstroming in het kader van het programma Water Mondiaal, dat wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De ontwikkeling van de zogenaamde Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS) is één van de speerpunten in Water Mondiaal.

Bron: Witteveen + Bos