Innovatieve fietsbrug van cementloos beton

In het tracé van de Nieuwe N69 is voor het eerst een duurzame fietsbrug geplaatst van voorgespannen geopolymeerbeton. Dat beton bestaat uit hergebruikte grondstoffen waarbij geen cement wordt gebruikt. Geopolymeerbeton heeft een fors lagere CO2-voetafdruk en is 75 procent schoner dan traditioneel beton. Dat komt omdat er geen cement wordt gebruikt en alleen hergebruikte grondstoffen worden toegepast. Er komt geen nieuw materiaal aan te pas. Niet eerder werd een constructieve brug met voorgespannen geopolymeerbeton uitgevoerd. De fietsbrug is volgens de betrokken partijen een belangrijke doorbraak in innovatiekracht om duurzamere betonconstructies te maken en past  fietsbrug past in de doelstelling om de Nieuwe N69 uit te voeren als meest groene en duurzame weg van Brabant. Andere voorbeelden van duurzame ontwikkelingen bij de N69 zijn de innovatieve, geluidsreducerende asfaltdeklaag. Deze is gemaakt met 70 procent gerecyclede materialen, waardoor deze 45 procent duurzamer is dan de standaard asfaltdeklaag. Daarnaast worden zonnepanelen aangebracht in geluidsschermen van beekdalbruggen, wordt biodiesel gebruikt en is ook in de ontwerpen van bruggen rekening gehouden met duurzaamheid. De bruggen zijn rank en slank ontworpen zodat er minder beton nodig is.

Boskalis>