1000 miljard voor infra VS

Op 6 november stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met een plan van president Joe Biden voor een investeringspakket waarmee de Amerikaanse infrastructuur de komende jaren moet worden opgepept. Het pakket heeft een waarde van circa 1000 miljard dollar. De goedkeuring wordt gezien als een belangrijke overwinning van de Amerikaanse president.
Het geld is onder andere bedoeld voor het aanleggen en opknappen van onder meer wegen, bruggen, vliegvelden, een beter en sneller internet en waterleidingen. Het is een van de grootste investeringen in de Amerikaanse infrastructuur ooit.
In de VS woedt al jaren een discussie over het gebrekkige onderhoud van de Amerikaanse infrastructuur. Al in 2013 publiceerde American Society of Civil Engineers (ASCE) een rapport dat de noodklok luidde over de Amerikaanse infra. De ASCE gaf de infra in de VS een D+ status, en waarschuwde dat het land een serieus onderhoudsprobleem heeft met infrastructurele werken, waaronder duizenden bruggen.

Om de vier jaar publiceert American Society of Civil Engineers een ‘Report Card for America’s Infrastructure’ waarvan de meest recente versie eerder dit jaar verscheen. Daaruit bleek bleek dat het weliswaar iets beter met de Amerikaanse infra gaat (van een D+ naar een C-), maar dat over veel sectoren geen of onbetrouwbare gegevens beschikbaar zijn, en dat de situatie van bruggen alleen maar verder is verslechterd.
Volgens gegevens van de ASCE zijn er op dit moment meer dan 617.000 bruggen over de Verenigde Staten, waarvan 42 procent minstens 50 jaar oud is. Niet minder dan 46.154, worden als structureel gebrekkig beschouwd, wat betekent dat ze zich in een ‘slechte’ toestand bevinden.

Het zijn niet alleen de bruggen die zorgen baren. Van 10.000 mijl (een derde) van Amerikaanse dijken is de status onbekend; 43 procent van de openbare wegen verkeren in slechte of matige staat en ASCE schat dat door gebrekkig onderhoud aan het waterleidinginfrastructuur elke dag zes miljard gallons gezuiverd water verloren gaat, genoeg om meer dan 9.000 zwembaden te vullen.

Meer bij ‘Report Card for America’s Infrastructure’, ASCE>