Project A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal voltooid

1 maart 2013 – Rijkswaterstaat en aannemer Poort van Bunnik (een samenwerking van een aantal BAM-bedrijven) hebben de uitvoerende werkzaamheden in het kader van het project A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal afgerond. Partijen hebben in goede samenwerking een wegverbreding over 30 kilometer, het aanpassen van aansluitingen en diverse natuurmaatregelen gerealiseerd. En dat twee jaar sneller dan oorspronkelijk gepland. De komende 20 jaar is Poort van Bunnik verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud op dit tracĂ©.

De wegverbreding tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal bestond uit de aanleg van extra rijstroken en spitsstroken over in totaal 30 kilometer. De bouwwerkzaamheden hiervoor zijn in mei 2011 gestart. Bij de start werd er vanuit gegaan dat het project zo snel mogelijk, maar uiterlijk in maart 2013 gereed zou zijn. Dat was al bijna twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Met de openstelling van de spitsstroken tussen Driebergen en Veenendaal in augustus 2012 is de oplevering van de extra wegcapaciteit ten opzichte van de oorspronkelijke planning in totaal ruim 2 jaar versneld. De extra rijstroken tussen Lunetten en Bunnik waren al in juni 2011 opengesteld voor het verkeer. De gemiddelde reistijdwinst voor de weggebruiker in de spits tussen Utrecht en Arnhem is 10-15 minuten.
Vijf belangrijke provinciale wegen kruisen de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal: de N229 (Bunnik/Odijk), N225 (Driebergen), N227 (Maarn), N226 (Maarsbergen) en de N418 (Veenendaal). Voor de verbreding van de A12 moesten de viaducten groter worden en de op- en afritten aangepast. De laatste werkzaamheden hieraan zijn onlangs afgerond.

Bron: Rijkswaterstaat>